top of page

Terapije

Natalna karta podzavesti

Karta vaših ključnih podedovanih in privzgojenih podzavestnih vzorcev po očetu in mami.

Natalna karta podzavesti je avtorsko delo Mojce Debelak, ki ga je razvila skozi večletno prakso, s kombinacijo intuitivne analize podzavesti in karmične diagnostike.

Karta je primerna za tiste, ki bi radi razumeli kateri podzavestni vzorci  (npr. določeni strahovi, tesnobe, pomanjkanje itd.) se prenašajo po mamini in očetovi strani. S tega vidika bolje razumemo naše korenine; kaj nam je dal en in kaj drugi straš kot izziv, ki ga moramo preseč.

Natalna karta podzavesti je analiza našega »nezavednega«, ki je skladišče vseh izkušenj, travm ali zgolj bolečih dogodkov, ki smo jih doživeli. Tu tičijo strahovi kot tudi določeni vzorci; na primer vzorec manjvrednosti, vzorec ljubosumja itd. Vzorcev je veliko in vsak posameznik je v primeru podzavesti zgodba zase.

Mojca kot ANALITIK PODZAVESTI in CELOSTNI INTUITIVNI TERAPEVT pogleda v biopolje vaših prednikov.

 

Prebere vzorce, ki se po obeh straneh prenašajo skozi generacije in najbolj pomembno - pregleda, kako vse to vpliva na Vas in Vaše delovanje.

 

Bistveno je ugotoviti, kateri vzorci so tisti, ki so močno zakoreninjeni v vas samih, predvsem pa, kako se to konkretno odslikava v vašem življenju, odnosih itd. To je drugačen pristop k spoznavanju samega sebe. Izdelana karta pomaga ozavestiti, kaj v življenju Vas omejuje in Vam preprečuje živeti čim bolj polno.

V karti se razdelajo trije bistveni podzavestni vzorci, ki se na vas prenašajo po mamini in trije po očetovi dedni liniji. Vsak vzorec se ustrezno obrazloži, s poudarkom na konkretnih praktičnih primerih posameznika. Ob tem se ustrezno predstavi, kako ste vi konkretno doživeli te vzorce in kako jih sedaj vnašate nezavedno v vsakdanjik. Zaradi tega privlačite ljudi (npr. partnerja), ki v vas prebuja podobne občutke, pričakovanja in čustvene reakcije kot eden izmed vaših staršev.

Pogleda se še kakšni so odnosi z vašimi starši in kaj v vaši preteklosti je potrebno "ozdraviti", da lahko resnično zaživite sebe.

SPOROČILO NATALNE KARTE PODZAVESTI


Karta med drugim pokaže, kako se podzavestni vzorci poleg prenašanja po dedni liniji okrepijo še tekom vzgoje.

 

Drug vidik karte je osvetlitev vaše podzavesti iz objektivnega zornega kota. Sami namreč včasih zelo težko vidimo detajle podzavesti, ki so najbolj trdovratni in so prekriti.

 

Mnogi povedo, da je to izvrstna metoda, da ugotoviš kdo si v resnici.

 

V vsakdanjiku igramo vloge in nosimo maske. To postane sčasoma samoumevno, zato ne ločimo več kateri del nas je temelj na katerem lahko gradimo zdravo in trdno osebnost. Ne gre pozabiti, da nas naša preteklost vedno določa, dokler težke kovčke preteklih bremen vlečemo za seboj.

 

Ko svoje straše razumemo bolje - zakaj so delovali tako kot so - jim tudi sami lažje odpustimo in se zavemo, kje moramo mi začeti spreminjati sebe.

 

Bistveno je omeniti še zakljenjeno podzavest, kar pomeni, da včasih človek sam še ne more dostopati (niti preko hipnoze) do določenih vsebin, ker se je zaradi čustvene stiske zaprl in potlačil bolečino.

 

Ravno tu je prednost dobrega intuitivnega analitika podzavesti, saj ima ta znanja in darove, ki segajo onkraj razumljivega.

ZA LAŽJE RAZUMEVANJE KONCEPTA NATALNE KARTE PODZAVESTI

Nezavidljive situacije ... slab partnerski odnos, služba v kateri nismo zadovoljni, obkroženost z ljudmi, ki nas ne vidjo, ne cenijo, ne slišijo ... Vse te okoliščine vedno izhajajo iz nas samih.

Tekom življenja smo se naučili delovati iz strahov, prepričanja, da si ne zaslužimo ljubezni ali na primer denarja. Vse našteto izhaja iz otroštva. Naši starši so seme, mi smo sad tistega, kar so oni posejali. Vsako mišljenje privlači k nam tudi ustrezne dogodke.

Žal pri sebi včasih težko vidimo podzavestne vzorce ... v pomoč nam je lahko objektivna osvetlitev zapisov našega biopolja. Sodobna znanost že priznava, da nismo samo fizično telo in da vsaka naša misel in izkušnja ustvarita zapis na celičnem nivoju.

Posameznik, ki zna te "kode" razbrati, lahko konkretno situacijo ustrezno interpretira skozi našo podzavest, preteklost in karmične povezave med ljudmi, ki nas obkrožajo. Odgovori s strani terapevta, do katerih na ta način pridemo, so zaradi nevpletenih čustev, misli in osebnega poznavanja nas samih seveda objektivni.

Posameznik lahko odpre nova vrata v prihodnost, ko se sooči s preteklostjo in dobro razume zakaj se je rodil točno določenim staršem. To je še en način, kako sprožiti samozdravljenje lastnega telesa, psihe in vseh nivojev zavesti.

1.png
Anchor 1
bottom of page