top of page

MojChi

Pravila varstva osebnih podatkov - uredba "GDPR"

Uredba GDPR, ki jo je sprejela Evropska unija, narekuje visoke standarde, ki določajo, kako se vaši podatki zbirajo, hranijo. Omogoča Vam vpogled vanje in zahtevo za izbris ter še veliko več. V skladu z zakonodajo in našim zavedanjem pomembnosti tega področja smo pripravili pojasnila o varnosti vaših podatkov in pravicah, ki jih imate kot lastnik podatkov. Pred podajo privolitve za zbiranje ali obdelavo vaših osebnih podatkov zato to pojasnilo skrbno preberite.

Pravila varstva osebnih podatkov - politika zasebnosti

Z vpisom svojih osebnih podatkov izjavljam, da sem polnoletna oseba in prostovoljno dajem privolitev v obdelavo svojih osebnih podatkov in neposredno trženje po elektronski pošti.

 

Brez, da bi nam posredovali osebne podatke, se ne morete naročiti na prejemanje naših elektronskih novic in obvestil,  popustov, ki jih pošiljamo prejemnikom obvestil in vabil na naše dogodke.

 

S to privolitvijo se strinjam, da lahko upravljalec osebnih podatkov:

  • za namen pošiljanja svojih elektronskih novic in obvestil zbira podatke o mojem elektronskem naslovu,

  • za namen pošiljanja vabil na svoje dogodke zbira podatke o mojem elektronskemnaslovu, mobilni telefonski številki, imenu in priimku,

  • za namene pošiljanja posebnega popusta za rojstni dan zbira in obdeluje podatke o datumu rojstva,

  • za namen izvajanja terapij oz. svetovanj zbira podatke o mojem imenu in priimku, mobilni telefonski številki, elektronskem naslovu ter podatke o posamični terapiji oz. svetovanju,

  • za namen pošiljanja elektronskih novic in obvestil o svojih dogodkih zbira in obdeluje podatke o mojem elektronskem naslovu, podatke o prebranih novicah in obiskanih povezavah, uporablja piškotke za spremljanje uporabnika ter izdela profil mojih interesnih vsebin glede na mojo preteklo in prihodnjo uporabo njegovih storitev.

 

Upravljalec bo razen zgoraj navedenih podatkov izključno za potrebe dokazovanja osebne privolitve zbiral podatek o naslovu spletne strani, na kateri je bila dana privolitev ter IP naslov posameznika, ko je dal privolitev in čas privolitve, ipd. Za namene spremljanja odjav in omejitev obdelave bo zbiral datum odjave oziroma omejitve obdelave ter elektronska sporočila s katerimi ste bili obveščeni o odjavi, spremembi podatkov ipd.

 

Imate pravico, da se od elektronskih novic in obvestil oziroma vabil na dogodke kadarkoli odjavite oziroma prekličete vašo privolitev.

 

Upravljalec bo obdeloval osebne podatke tako dolgo, dokler ne bo prejel zahteve za odjavo, ki samodejno pomeni preklic privolitve. Po prejemu zahteve za odjavo ne bo več uporabljal zbranih osebnih podatkov za pošiljanje elektronskih novic oziroma vabil na dogodke ter za potrebe spremljanja vaših aktivnosti v povezavi z njegovo dejavnostjo. Po odjavi oziroma preklicu privolitve bodo podatki izbrisani najkasneje v enem mesecu.

 

Preklic privolitve ne vpliva na zakonitost obdelave na podlagi privolitve pred njenim preklicem.

Z vsakim sporočilom, ki bo vseboval novico, obvestilo ali vabilo, bomo poslali tudi povezavo na spletno stran z enostavno odjavo oziroma preklicem privolitve oziroma bomo poslali e-naslov, na katerega lahko prekličite prijavo.

 

Zbrane osebne podatke bodo obdelovali člani društva, ki so zadolženi za pošiljanje novic in obvestil oziroma vabil po elektronski pošti.

 

Obdelava osebnih podatkov temelji na točki a 1. odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov (GDPR).

 

Kontaktni podatki

Upravljalec osebnih podatkov za to privolitev je:

 

Energijski center Mojchi, društvo za osebno rast in integracijo duhovnih znanosti

Vodnikova 9

3000 Celje

 

www.mojchi.com; info@mojchi.com

 

V skladu s Splošno uredbo o varstvu osebnih podatkov in slovensko zakonodajo, vas posebej obveščamo, da imate naslednje pravice:

Pravica dostopa

Imate pravico preveriti ali o vas zbiramo osebne podatke in v tem primeru imate pravico tudi do vpogleda v te podatke.

 

Če kot posameznik želite, da preverimo ali o vas zbiramo osebne podatke, lahko to pisno zahtevate po elektronski pošti.

 

Pravica do izbrisa (»pravica do pozabe«)

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja izbrišemo osebne podatke v zvezi z vami, mi pa imamo obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati.

 

Če kot posameznik želite, da vaše osebne podatke izbrišemo, lahko to pisno zahtevate. 

 

Pravica do popravka

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico doseči, da brez nepotrebnega odlašanja popravimo netočne osebne podatke v zvezi z vami.

 

Ob upoštevanju namenov obdelave imate pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo pisne izjave.

 

Pravica do ugovora

 

Ker osebne podatke obdelujemo za namene neposrednega trženja, imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da kadar koli ugovarjate obdelavi osebnih podatkov v zvezi z vami za namene takega trženja, vključno z oblikovanjem profilov, kadar je povezano s takim neposrednim trženjem.

 

Pravica do pritožbe nadzornemu organu

Brez poseganja v katero koli drugo upravno ali pravno sredstvo imate kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vložite pritožbo pri nadzornem organu, zlasti v državi članici, v kateri imate običajno prebivališče, v kateri je vaš kraj dela ali v kateri je domnevno prišlo do kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z vami krši Splošno uredbo o varstvu podatkov.

 

Kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, imate pravico, da vložite pritožbo na naslov:

Republika Slovenija, Informacijski pooblaščenec, Zaloška 59, 1000 Ljubljana, telefon: 01 230 97 30, e-pošta: gp.ip@ip-rs.si

 

Posredovanje osebnih podatkov

 

Osebnih podatkov ne bomo posredovali tretjim osebam ali v tretje države, razen v primerih, ki jih določa zakon, kar se nanaša predvsem na primere, če bi podatke zahtevale za to pooblaščene osebe oziroma organi.

bottom of page